Results

2 - 2
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Dakota (YU17) vs CDRA (YU17)

2 - 2
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Estrella (YU17) vs Dakota (YU17)

2 - 1
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Dakota (YU17) vs Britannia (YU17)

5 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs RCA (WU17)

0 - 5
Women's U17
Season 2022-2023

River Plate (WU17) vs Dakota (WU17)

4 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

Estrella (WU17) vs Dakota (WU17)

1 - 3
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs River Plate (WU17)

8 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs CDRA (WU17)

2 - 4
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs Estrella (WU17)

1 - 1
Women's U17
Season 2022-2023

La Fama (WU17) vs Dakota (WU17)

3 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

River Plate (WU17) vs Dakota (WU17)

1 - 7
Women's U17
Season 2022-2023

CDRA (WU17) vs Dakota (WU17)

Current Team
Dakota Youth U17
Past Teams
Dakota (WU17)