Results

4 - 1
U11 Gold Playoff
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs Britannia1 U11

12 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs Estrella1 U11

5 - 2
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs RCA1 U11

4 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs Britannia1 U11

0 - 23
U11 Gold
Season 2022-2023

Bubali1 U11 vs Nacional1 U11

3 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs RCA1 U11

14 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs River Plate1 U11

11 - 1
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs Estrella1 U11

27 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs Bubali1 U11

9 - 0
U11 Gold
Season 2022-2023

Nacional1 U11 vs River Plate1 U11

0 - 9
U11 Gold
Season 2022-2023

Estrella1 U11 vs Nacional1 U11

1 - 5
U11 Gold
Season 2022-2023

La Fama U11 vs Nacional1 U11

Current Team
Nacional1 U11 2022