Results

4 - 0
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Bubali (YU17) vs Dakota (YU17)

1 - 3
Damas Open Class
Season 2023-2024

Dakota (DO) vs River Plate (DO)

2 - 2
Damas Youth U17
Season 2023-2024

Estrella (YU17) vs Dakota (YU17)

8 - 0
Damas Open Class
Season 2023-2024

RCA (DO) vs Dakota (DO)

1 - 3
Damas Youth U17
Season 2023-2024

CDRA (YU17) vs Dakota (YU17)

8 - 2
Women's U17
Season 2022-2023

Dakota (WU17) vs CDRA (WU17)